תרתי משמע

תרגומים

תרתי משמע

ambigu, ambivalent, dans tous les sens du terme (taʁˈtei maʃˈma)
adverb
הילד השובב חזר מטונף וזכה לשטיפה, תרתי משמע.