תקף התקפת מצח

תרגומים

תקף התקפת מצח

attaquer de front