תקע טריז בין-

תרגומים

תקע טריז בין-

semer la zizanie entre, enfoncer un clou