תפס אותו במילה

תרגומים

תפס אותו במילה

prendre quelqu'un au mot