תמלל

תרגומים

תמלל

(timˈlel)
verb
present מְתַמְלֵל (metamˈlel) , future יְתַמְלֵל (jetamˈlel) , infinitive לְתַמְלֵל (letamˈlel)
תמללנו את השיחה המוקלטת.