תמך יתדותיו

תרגומים

תמך יתדותיו

se référer à, s'appuyer sur