תמך יתדותיו

תרגומים

תמך יתדותיו

s'appuyer sur, se référer à