תם ולא נשלם

תרגומים

תם ולא נשלם

fini mais non achevé