תלש שערותיו

תרגומים

תלש שערותיו

s'arracher les cheveux