תלש נוצותיו של עוף

תרגומים

תלש נוצותיו של עוף

plumer une volaille