תלוי ועומד

תרגומים

תלוי ועומד

irrésolu, en suspens