תלוי ועומד

תרגומים

תלוי ועומד

en suspens, irrésolu