תלוי באוויר

תרגומים

תלוי באוויר

en l'air, en suspens