תלה תקוות ב-

תרגומים

תלה תקוות ב-

fonder des espoirs sur