תלה עיניו ב-

תרגומים

תלה עיניו ב-

lever les yeux vers