תלה בטחונו ב-

תרגומים

תלה בטחונו ב-

compter sur, avoir confiance en