תלה בטחונו ב-

תרגומים

תלה בטחונו ב-

avoir confiance en, compter sur