תלה את הקולר בצווארו של-

תרגומים

תלה את הקולר בצווארו של-

rendre responsable