תלה את הכביסה

תרגומים

תלה את הכביסה

étendre le linge