תככים

תרגומים

תככים

(txaˈxim)
noun masculine
תככים ומזימות