תיאר לעצמו

תרגומים

תיאר לעצמו

s'imaginer, se figurer