תיאר לעצמו

תרגומים

תיאר לעצמו

se figurer, s'imaginer