תחת פיקודו של-

תרגומים

תחת פיקודו של-

subordonné à