תחלואים

חיפושים הקשורים ל תחלואים: נטל
תרגומים

תחלואים

(taxluˈʔim)
noun masculine plural
1. medicine טיפול רפואי למניעת תחלואים
2. figurative תחלואים פנימיים במפלגה