תוקף

תרגומים

תוקף

(ˈtokef)
noun masculine
1. ביטולשלילה קִיבֵּל תֹּקֶף
פג תוקפו של החלב. פג תוקף שלילת הרישיון.
2. היסוסחולשה