תוכנת מראש

תרגומים

תוכנת מראש

être préréglé, être programmé