תהה על קנקנו של-

תרגומים

תהה על קנקנו של-

jauger