תָּא

תרגומים

תָּא

box, cabine, cellule

תָּא

клетка