שתה לחיים

תרגומים

שתה לחיים

lever un toast, trinquer