שתה את דמו של-

תרגומים

שתה את דמו של-

sucer le sang de