שרף את הגשרים

תרגומים

שרף את הגשרים

couper les ponts, rompre les relations