שריר וקיים

תרגומים

שריר וקיים

immuable, certain