שריר וקיים

תרגומים

שריר וקיים

certain, immuable