שפר חלקו

תרגומים

שפר חלקו

améliorer sa situation/son sort