שפך ליבו לפני-

תרגומים

שפך ליבו לפני-

se confier à, s'épancher, s'ouvrir à