שפך זעמו על-

תרגומים

שפך זעמו על-

passer sa colère sur