שפך את מררתיו

תרגומים

שפך את מררתיו

exposer ses malheurs