שעטנז

תרגומים

שעטנז

(ʃaʔatˈnez)
noun masculine
1. dress התורה אוסרת ללבוש שעטנז.
2. figurative צירוף התלמידים הנחשלים לכיתה יצר שעטנז לא רצוי.