שעבוד

תרגומים

שעבוד

(ʃiʔaˈbud)
noun masculine
plural שִׁעְבּוּדִים (ʃiʔabuˈdim)
1. שִחְרור שעבוד עם ישראל במצרים
2. הלוואות כנגד שעבוד מגרש, מכונית וכד'