שנים שנים

תרגומים

שנים שנים

deux par deux, par paires