שנים עשר השליחים

תרגומים

שנים עשר השליחים

les douze apôtres