שמר על לשונו

חיפושים הקשורים ל שמר על לשונו: משלח יד, קערה
תרגומים

שמר על לשונו

garder le silence, tenir sa langue