שמר על הסדר

תרגומים

שמר על הסדר

maintenir l'ordre