שמר לשונו

תרגומים

שמר לשונו

se garder de parler, se taire