שמח לאידו של-

תרגומים

שמח לאידו של-

se réjouir du malheur des autres