שמח בחלקו

תרגומים

שמח בחלקו

satisfait de son sort