שמאלה פנה!

תרגומים

שמאלה פנה!

à gauche, gauche!