שם עליו יד

תרגומים

שם עליו יד

appréhender, attraper