שם עליו איקס

תרגומים

שם עליו איקס

effacer, faire une croix sur, rayer