שם נפשו בכפו

תרגומים

שם נפשו בכפו

risquer sa vie