שם מחסום בפיו

תרגומים

שם מחסום בפיו

museler, faire taire