שם במעצר

תרגומים

שם במעצר

emprisonner, incarcérer