שלשל לכיסו

תרגומים

שלשל לכיסו

empocher, mettre dans sa poche