שלט בעצמו

תרגומים

שלט בעצמו

se contrôler, se dominer