שלח יד בנפשו

תרגומים

שלח יד בנפשו

se suicider, attenter à sa vie