שלח יד בנפשו

תרגומים

שלח יד בנפשו

attenter à sa vie, se suicider